Topper X
AISSE 2022-23

 • GAURIKA BEHL
  (96.60%)

 • EKTA SHARMA
  (94.6%)

 • AKHILESH
  (94.6%)

 • SHIVANGI MEHRA
  (94%)


SCHOOL TOPPERS
1. FIRST GAURIKA BEHL 96.60
2. SECOND EKTA SHARMA 94.60
3. SECOND AKHILESH 94.60
4. THIRD SHIVANGI MEHRA 94.00


TOP SCORER (SUBJECT WISE)

ENGLISH – 99

1. GAURIKA BEHL

2. NANDINI YADAV

MATHEMATICS – 97

1. GAURIKA BEHL

HINDI - 95

1. DIKSHA PRAGYA

2. SHIVANGI MEHRA

SCIENCE - 98

1. GAURIKA BEHL

2. AKHILESH

SOCIAL SCIENCE – 98

1. UDIT YADAV

COMPUTER APPLICATIONS - 100

1. GAURIKA BEHL

2. AKHILESH

3. EKTA SHARMA

4. JAY SHARMA

5. DIKSHA PRAGYA

6. GAURAV YADAV

7. UDIT YADAV

8. YASHASVI

9. VISHAL SHARMA

10. ABHINAV YADAV

11. AKSHARA AGGRAWAL

12. BHAVYA AGARWAL

13. ASHA CHOURASIYA

14. HARDIK PUNIHANI

15. RISHAN SHARMASr. No Subjects TOTAL STUDENTS 90-100 80-89
1. ENGLISH 129 42 41
2. HINDI 129 19 41
3. MATHEMATICS 129 11 13
4. SCIENCE 129 31 28
5. SOCIAL SCIENCE 129 27 27
6. COMPUTER APPLICATIONS 129 93 27


Total Appeared 129
Pass 126
Compartment 03
Fail 00

AISSE 2021-22